99654lo

הסבת גז במפעלים

פעילותנו מקיפה מתשתיות PRMS האזורי ועד נקודת הצריכה הסופית (מבער, תנור) הפעילות כוללת תכנון מכשור וחשמל של המערכות תוך תשומת לב לעמידה בתקני גז טבעי כד.

להלן מפעלים שביצענו עבורם תכנון מכשור וחשמל לפרויקט הסבת גז

1. מפעלי ים המלח בע"מ
2. רותם אמפרט נגב
3. פריקלאס ים המלח
4. מגנזיום ים המלח